Erbjudande för scoutledare

Är du scoutledare? Behöver du hjälp med material? Just nu erbjuder Sensus alla scoutkårer att ta del av Sensus programmaterial kostnadsfritt genom att starta studiecirklar. Hur det fungerar, och hur du enkelt gör en anmälan, hittar du på Sensus sida Läs mer »

Protokoll från Scouternas stämma

Stämmoprotokoll och uppdaterade styrdokument På Demokratijamboreen i Kristianstad beslutade vi bland annat om en ny strategi, uppdaterade stadgar och policyer. På Scoutservice hittar du nu alla dokument från stämman. Protokoll Scouternas stämma 2014 Scouternas stadgar Scouternas policydokument Scouternas alkoholpolicy – Läs mer »

Friluftsledarkurser

Friluftsledarkurserna vänder sig framför allt till scoutledare som vill fördjupa ditt eget friluftslivsutövande och ditt ledarskap knutet till friluftsliv. Kurserna är uppdelade på tre stycken kursdelar fördelade på tre stycken helger; Utbildningsdel, Repetition- och hajkplaneringsdel, samt Hajkgenomförandedel. Under 2015 erbjuder Läs mer »

Ideella uppdrag på Scouterna

Just nu söks ett flertal ideella till Scouternas nationella jamboree 2017. Lediga ideella uppdrag på Scouterna.

Är du en schysst kompis?

Är du en schysst kompis? Eller har du en riktigt schysst kompis? Fota, tagga och berätta på Instagram vad du tycker kännetecknar en riktigt #schysstkompis. Med lite tur syns din bild i nästa nummer av tidningen Scout!

Afrika och Kilimanjaro 2016

Hanekind scoutkår planerar att vandra på världens högsta fristående berg Kilimanjaro och besöka scouter i Tanzania 2016. Syftet med resan är att med alla sina sinnen uppleva Tanzania, få fantastiska naturupplevelser, skapa sig en egen bild av en kontinent i snabb utveckling, utmana sig själv, träffa scouter och få Läs mer »