Distriktets nyhetsbrev för september

Vill du läsa det på webben, så finns det här.

Scouterna och Musikhjälpen

Vi söker dig som ideellt vill ingå i en grupp som jobbar med scouternas engagemang i Musikhjälpen 2015 i Linköping Musikhjälpen 2015 riktar ljuset mot klimatrelaterade katastrofer som tvingat 100 miljoner på flykt     Nu påbörjar vi på Östra Läs mer »

”Är ni redo att stötta Scouterna?” / SvD

Regeringen har tagit upp vikten av förebyggande åtgärder i civilsamhället, bland annat för integra­tion. Det talas också om viljan att samarbeta med idrotts- och scoutrörelsen i detta. I vårbudgeten avsätts 32 miljoner till det arbetet. 32 miljoner till idrottsrörelsen. Scoutrörelsen Läs mer »

Samåkning, Scoutforum

Här kan du fråga efter, eller erbjuda samåkning och/eller delat tält till, från och under Scoutforum. Hoppas vi ses där!

Hanekinds högst belägna scouter?

All (eller nästa all) trötthet försvann och vi laddade för den sista biten med russin, nötter och choklad. Det var spännande att gå längs den snöiga kammen mot Sveriges högsta punkt. Toppen var tydligt markerad och mycket mindre än vi trodde – bara några kvadratmeter stor Läs mer »