Blända rekryteringsträff och ordförandeträff

Nu finna anmälan till Blända uppe på hemsidan! Alla är välkomna, oavsett kårfunktion! Du anmäler dig här!

Distriktsstämmoprotokollet uppe på hemsidan!

Nu ligger protokollet från årets distriktsstämma på hemsidan under Protokoll i Kårservice, alternativt kommer du åt det här. Denna är en sökbar version som godkänts av justeringspersonerna och snart dyker en underskriven inskanning upp jämte denna!

Kanslionsdag som vanligt

Den 6 april kör vi kanslionsdag som vanligt i Linköping. Vi finns på plats 16.30-20.00.