Stämma17 Roverrådet

Kallelse Roverrådets stämma17

 

Nu är det dags för Stämma17 med oss i Roverrådet. Hurra Hurra!

Vill du vara med och påverka vår verksamhet, eller rent utav bli en del av våran härliga styrelse? Då får du inte missa vår stämma!

Stämma, tänker du. Sånt där tråkigt. Lyssna på massa konstiga ord, någon som sitter längs fram o babblar en massa och läser tråkiga stämmohandlingar… TRÅKIGT! Eller är det verkligen det? Vi i roverrådet lovar att det kommer bjudas på fika och gött häng tillsammans, så det här vill ni inte missa!

 

När?

Den 19 November kl 15-16.

 

Var?

Nordöstra Götalands scoutdistrikts kansli, i Linköping.

https://www.google.se/maps/place/Nord%C3%B6stra+G%C3%B6talands+scoutdistrikt,+Scouterna/@58.4116377,15.6436992,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9a7582c743733c6c!8m2!3d58.4116377!4d15.6436992

 

Anmälan?

Sker till roverradet@nogscout.se med namn, eventuella allergier samt ett svar på hur många bultar det finns i Ölandsbron.

 

Samtliga handlingar kommer att finns på hemsidan några veckor innan:

Föredragslista

Kallelse 2017

Budget 2018

Verksamhetsberättelse

Ska för ordinarie stämma vara roverscouterna tillhanda minst två månader innan, samt en månad för extra stämma. För kallelse till extra stämma ska föredragningslista bifogas. Handlingar ska för ordinarie stämma vara roverscouterna tillhanda senast tre veckor, samt för extra stämma minst två veckor, före stämmans öppnande.

 

Motioner och propositioner till Roverrådets stämma

Rätt att väcka motion till Roverrådets stämma har varje roverscout i Folkunga scoutdistrikt som uppfyller kraven i §4.1. (§4. 1 Stämmans sammansättning

Roverrådets stämma består av roverscouter inom Nordöstra Götalands scoutdistrikt.)

Motion som ska behandlas vid ordinarie stämma ska vara inkommen till Roverrådet senast sex veckor före stämman. Roverrådet ska, i handlingarna till stämman, lämna skriftligt yttrande rörande motionen.

Propositation, Ändring i stadgarna

Överlåtelse av röster

Roverscouter inom Folkunga scoutdistrikt har rätt att överlåta sin(a) röst(er) till Roverrådets stämma till en annan roverscout med rösträtt. Överlåtelse ska beslutas av roverscouten senast sista anmälningsdag till Roverrådets stämma respektive extrastämma och ske genom skriftlig fullmakt.Varje röst belagd roverscout får ha max 5 röster.