Distriktets arrangemangsansvarig

Distriktets arrangemangsansvarig arbetar med distriktets löpande arrangemang.

Du kan läsa mer om våra arrangemang här


scoutlilja-144-morkbla

Mimar Youssef

Arrangemangsansvarig
E-post: arrangemang@nogscout.se

Ledamot Distriktstyrelsen