Distriktets styrelse

Datum då styrelsen sammanträder finns längst ner på sidan.

 

scoutlilja-144-morkbla

Margareta Ådegren

Distriktsordförande
E-post: ordforande@nogscout.se
Telefon:
070 94 54 004

Margareta leder och fördelar arbetet i distriktsstyrelsen

20180417_193220

Robin Downäs

E-post: robin.dovnas@telia.com
Mobil:
070-6191393

Ledamot

Henrik

Henrik Lindståhl

Vice distriktsordförande
E-post: henrik.lindstahl@gmail.com
Telefon:
0705-149115

Henrik är vice distriktsordförande i distriktet

scoutlilja-144-morkbla

Mimar Youssef

Arrangemangsansvarig
E-post: mimar13y@hotmail.com

Ledamot

scoutlilja-144-morkbla

Stefan Kvist

Kassör
E-post: kassor@nogscout.se
Telefon:
0734-186217

Stefan är kassör i Nordöstra Götalands scoutdistrikt

scoutlilja-144-morkbla

Eilie Labbad

E-post: elielabbad1996@icloud.com
Mobil:
0764274641

Ledamot Distriktsstyrelsen