Distriktets styrelse

Datum då styrelsen sammanträder finns längst ner på sidan.

 

scoutlilja-144-morkbla

Margareta Ådegren

Distriktsordförande
E-post: ordforande@nogscout.se

Margareta leder och fördelar arbetet i distriktsstyrelsen

Henrik

Henrik Lindståhl

Vice distriktsordförande
E-post: henrik.lindstahl@gmail.com
Telefon:
0705-149115

Henrik är vice distriktsordförande i distriktet

Jacob

Jacob Gustafsson

Ledamot
E-post: Jacobgstfs@gmail.com
Telefon:
0722-277721

Jacob är arrangemangsansvarig och kontaktperson för utmanarrådet

IMG_20160426_161101

George Chamoun

Ledamot
E-post: george.chamoun91@gmail.com

George ansvarar för distriktets arrangemangsgrupp

scoutlilja-144-morkbla

Mimar Youssef

Arrangemangsledare
E-post: mimar13y@hotmail.com

Ledamot

scoutlilja-144-morkbla

Stefan Kvist

Kassör
E-post: kassor@nogscout.se
Telefon:
0734-186217

Stefan är kassör i Nordöstra Götalands scoutdistrikt

scoutlilja-144-morkbla

Michel Alreem

Ledamot
E-post: Michelalrim@icloud.com

Ledamot