Kallelse till distriktsstämma

Kallelsen till stämman skickades ut för några dagar sen. Nu finns den även  på hemsidan. Läs mer under kårservice.