Lokal för stämman

Stämman kommer hållas i Katedralskolan i Linköping.