Stämmoprotokoll

Stämmoprotokollet från stämman 2018 finns att ladda ner under kårservice – handlingar.