Krisplan

Krisplanen är till för distriktets styrelsemedlemmar och ledare för utbildningar och arrangemang i distriktets regi, så att de har en beredskap och vet vad som ska göras om det uppstår en krissituation.

Krisplan, pdf-dokument: Krisplan-2.1-140929-3 (2016-07-11)