vasalag

Välkomna på sommarläger i Kalmar, 26 juli till 1 augusti 2020.

Lägerplatsen för Vasalägret 2020 kommer vara på Stensö som ligger i södra Kalmar. 1989 var det scoutläger på denna platsen sist och var då Sveriges störst scoutläger med både svenska och utländska scouter.

Nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. Anmälan är inte bindande.
Utan är till för att vi som planerar ska få ett hum hur intresset ser ut bland kårerna. Lägret är öppet för scoutkårer från hela Sverige.

Det kommer ha finnas aktiviteter för Spårare, Upptäckare och Äventyrare.
Utmanare kommer ha möjlighet att anmäla sig som funktionär eller åka som hjälpledare för sin scoutkår. Intresseanmälan för scoutkår och funktionär finns på hemsidan.

Sista dag för intresseanmälan är 30 november.