Utbildningsbidrag

Riktlinjer för Nordöstra Götalands Scoutdistrikts medlemmar vid grundläggande ledarutbildningar inom Scouternas Folkhögsskola, distriktets kurser, samt utbildningar arrangerade av andra med scoutanknytning.

 

För att kunna söka utbildningsbidrag från distriktet krävs följande:

  • Ersättningen betalas ut efter avslutad kurs mot uppvisande av kursintyg, verifikation på betalningen och en kortare redogörelse för kursen
  • Kursintyg, där datum för kursen, kursinnehåll med utbildningsmål och kursprogram framgår samt deltagarförteckning från kursen
  • Ett kvitto eller kopia på inbetalningen av kursavgiften behövs
  • Bidragsansökan ska vara inlämnad snarast efter avslutad kurs, dock senast 3 månader efter att kursen avslutades. Bidragsansökningar inkomna senare beviljas inte.
  • Bidraget betalas ut till sökande eller hemkåren
  • Ersättning har inte betalats ut av annan part såsom kommunen för att täcka kostnaden

Ersättningsregler för kurser:

  • Bidrag kan sökas för grundläggande ledarskapsutbildningar såsom ”Leda scouting”, ”Leda avdelning”, ”Leda kår” och ”Ditt personliga ledarskap”, avancerade ledarskapsutbildningar såsom Värdebaserat ledarskap och Treklöver Gilwell
  • Bidrag får sökas för kostnad upp till 2000 kr per person och år
  • För varje år läggs en summa i budget för utbildningsbidrag och den utgör den maximala summa för bidrag som kan betalas ut. När pengarna är slut så är de slut! Först till kvarn gäller. Utbildningsbidrag betalas ut fortlöpande under året och maxsumman budgeterad för 2016 är 50 000 kr
  • Förfrågan om utbildningsbidrag kan även skickas innan kursen för förhandsbesked.

 

Ansökan sänds till:
Nordöstra Götalands scoutdistrikt kassör
c/o Sensus
Apotekargatan 14
582 24 Linköping

Eller digitalt till kassor@nogscout.se

 

Vid frågor kontakta Distriktet, styrelsen@nogscout.se