glada_scouter_som_leker

Arrangemang och läger

Bli scout nu

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Bidragspolicy

Här hittar du vår bidragspolicy. Distriktet delar ut ett aktivitetsbidrag till arrangerande scoutkår för de av distriktets utsedda fasta återkommande arrangemangen.

Arrangörer

Distriktsstyrelsen ansvarar för att det blir en geografisk spridning av arrangemangen. Arrangemangen ska även fortsättningsvis vara kostnadsfria för deltagarna.

Nedan och i menyn uppe till höger hittar du arrangemang och läger som anordnas av och/eller i distriktet. Förutom dessa finns det övernattningar, hajker, äventyr och läger som anordnas av kårer och andra distrikt. För att inte tala om allt spännande som man kan vara med på i andra länder. Ni hittar alla dessa i kalendern nedan.