Rinkabyfältet

Fonder i distriktet

Bli scout nu

Distriktsstyrelsen förvaltar några fonder och som distriktets scoutkårer kan söka bidrag från. Nedan finner ni en lista på dem och vilka kriterier som måste uppfyllas för att söka bidrag från fonderna.


 

Skäggetorpsfonden

Skapad av Skäggetorp Scoutkår för att främja framtida scoutverksamhet i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

Fonden förvaltas av Styrelsen i Nordöstra Götalands scoutdistrikt (eller motsvarande efterträdare där stadsdelen Skäggetorp i Linköping ingår).

Får användas för scoutverksamhet, godkänd av Scouterna, i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. I detta ingår träffar i Skäggetorp och scouter boende i Skäggetorp som behöver bidrag för deltagande i scoutverksamhet på annan plats t.ex. Läger.

Bidrag kan ges till enskilda personer, grupper eller scoutkårer för aktiviteter riktade till barn eller ungdomar.

Ansökningar ska skickas till förvaltare som har rätt att besluta om utdelningar ifrån fonden.

Bidragen får täcka max 50% av kostnaden för det ansökan gäller.

Årlig utdelning ifrån fonden får inte överstiga ett halvt prisbasbelopp.

När kapitalet understiger ett kvarts prisbasbelopp har förvaltare rätt att besluta om att upplösa fonden och flytta kvarvarande pengar till distriktet/regionens kassa.

Beslutad av Skäggetorp Scoutkårs styrelse 2019-05-12 enligt verksamhetsplan fastställd vid kårstämman.


 

Ödeshögsfonden

Denna fonden är till för att starta upp en ny scoutkår i Ödeshög.


 

Jubileumsfonden

Ger bidrag till naturvårdande insatser.