Stockholmståget

Tre-ma-ha

Bli scout nu

Åldersgrupp

Utmanare, Rover och Ledare. Arrangemanget är även öppet för dem som inte är scouter från åk 9 och uppåt.

Typ av arrangemang

Lagtävling (2-3 individer/patrull) av typen spår med kontroller som sträcker sig över ett dygn inklusive övernattning. En utrustningslista eller nödvändig utrustning ska skickas ut med inbjudan. Alla grupper ska få med sig en uppgift som ska lösas under spåret.

Nattsträcka 4-5 kontroller.
Dagsträcka 6-10 kontroller.

Valfria moment (exempel)

 • Sjukvård
 • Hinderbana
 • Surrning
 • Orientering
 • Avståndsbedömning
 • Internationellt
 • Organisationsuppgift
 • Miljökunskap
 • Knopar
 • Eldning
 • Livlina
 • Woodcraft

Deltagare

Varje lag består av tre personer. Om laget består av medlemmar från flera kårer, ska det vara tydligt för vilken kår laget tävlar för. Lag som består av er som inte är scouter, anger inte någon scoutkår.

Klassindelning

Tävlingen genomförs i följande åldersklasser: 15-25 och 26+.

Poängsättning

Maxpoäng ska ges till lagen vid varje kontroll. Poängsättningen sker utifrån en i förväg gjord mall för respektive kontroll. Rätta svar/lösningar kan visas på aktuell kontroll efter genomförd uppgift, så att man har möjlighet att lära sig något under tävlingen. Resultatlista ska via arrangörerna skickas in via Arrangemangsrapporten inom 5 dagar efter tävlingen.

Rekommendationer för plats

Ett tips är att gå en form av rundslinga så att start och mål är på samma plats. Alternativt en form av stjärnorientering. Tänk på en bra plats för övernattning. Extra dricksvatten vid matkontrollen uppskattas. Eldningsförbud bör råda. Stormkök får användas på anvisad plats. Sjukvårdsberedskap, åtminstone plåster mm, bör finnas på alla stationer.

Funktionärstäthet

Minst en funktionär per station är att rekommendera.

Sträcka

ca 10 km (sträckan i sig är inte det viktigaste utan att alla kontroller ryms inom ett lagom avstånd anpassat efter målgrupp och terräng)

Priser

Lagen tävlar om vandringspriserna ”Tre-Ma-Ha Stavarna”. För att vara med och tävla om stavarna måste alla i laget fullfölja tävlingen. Distriktet ordnar plakett inom 1 månad efter tävlingen. Det lag som vinner ska sätta fast plaketten på staven. Vinnarna från förra årets tävling ska i god tid lämna tillbaka staven till Distriktskansliet inför nästa tävling. Är vinnarna från andra distrikt, förbund eller om laget består av er som inte är scouter, kommer vandringspriset förvaras på Distriktskansliet. Prisutdelning bör vara samma dag som tävlingen. Varje deltagare i vinnarlagen får en speciell Tre-Ma-Ha pin.

Den oerhört eftertraktade Tre-ma-ha-nålen, vilken segrarna i varje klass erhåller.

 

Arrangör

Föregående års vinnande patrull/kår får på sin lott att arrangera nästkommande arrangemang enligt tidigare tradition. Det är fullt möjligt att avsäga sig uppdraget men vi ser gärna att patrullen/kåren ser över möjligheten. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Sker via anmälningsformulär genom scoutnet. På så vis kan distriktet rapportera deltagare till Sensus och få bidrag för arrangemanget.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.