Stockholmståget

Tre-ma-ha

Bli scout nu

Beskrivning

Tre-Ma-Ha, TreMannaHajk, är en lagtävling för Utmanarscouter, Roverscouter, Ledare och vuxna. Tävlingen är även öppen för er som inte är scouter. De deltagare som inte är medlemmar i Scouterna måste själva se till att de har försäkringar som täcker. Tävlingen arrangeras över en lördag och söndag i vecka 37. Lagen tar sig fram gåendes och bär själva med sig sin egen packning under hela tävlingen.

Deltagare

Varje lag består av tre personer. Om laget består av medlemmar från flera kårer, ska det vara tydligt för vilken kår laget tävlar för. Lag som består av er som inte är scouter, anger inte någon scoutkår.

Klassindelning

Tävlingen genomförs i följande åldersklasser: 15-25 och 26+.

Arrangör

En eller flera kårer är arrangör enligt överenskommelse med Distriktsstyrelsen eller av dem utsedd grupp/person. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Arrangemanget ska läggas upp på distriktets hemsida och kåren anmäler sig där.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Moment

Tävlingen är uppdelad i en dag- och nattsträcka med högst 14-16 km vandring. Tävlingen startar ca 17.00 på lördagen och varar över en natt, med övernattning i det fria, till söndag eftermiddag. Momenten på kontrollerna är scoutgrenar och liknande. Under nattsträckan rekommenderas 4-5 kontroller. De tävlande bör ha nått nattmålet till 24.00. Lag som bryter nattsträckan, men som ändå når nattmålet, får starta på dagsträckan och behålla den poängsumma laget samlat ihop. Start av dagsträckan för de första lagen bör ske ca 7.00 på söndagen. Under denna sträcka rekommenderas 6-10 kontroller. Tidsgräns ska finnas när lagen ska vara i mål. Lag som inte håller tiden, diskas från tävlingen. De flesta kontrollerna ska vara praktiska. Det ska finnas en hantverksuppgift som bedöms och som går över hela tävlingen. Den får bedömas godkänd eller icke godkänd. Några förslag till kontroller är sjukvård, surrning, eldning, woodcraft, orientering, knopar, livlina, hinderbana, avståndsbedömning, tagling, splitsning, internationellt, organisationsuppgift och miljökunskap. Vadning till ett djup av högst en meter är tillåtet. Räddningsutrustning ska i sådana fall finnas. Nödbrev ska finnas och detta ska ange nattmål och telefonnummer till tävlingsledningen.

Poängsättning

Maxpoäng ska ges till lagen vid varje kontroll. Poängsättningen sker utifrån en i förväg gjord mall för respektive kontroll. Rätta svar/lösningar kan visas på aktuell kontroll efter genomförd uppgift, så att man har möjlighet att lära sig något under tävlingen. Resultatlista ska via arrangörerna skickas in via Arrangemangsrapporten inom 5 dagar efter tävlingen.

Priser

Lagen tävlar om vandringspriserna ”Tre-Ma-Ha Stavarna”. För att vara med och tävla om stavarna måste alla i laget fullfölja tävlingen. Distriktet ordnar plakett inom 1 månad efter tävlingen. Det lag som vinner ska sätta fast plaketten på staven. Vinnarna från förra årets tävling ska i god tid lämna tillbaka staven till Distriktskansliet inför nästa tävling. Är vinnarna från andra distrikt, förbund eller om laget består av er som inte är scouter, kommer vandringspriset förvaras på Distriktskansliet. Prisutdelning bör vara samma dag som tävlingen. Varje deltagare i vinnarlagen får en speciell Tre-Ma-Ha pin.

Den oerhört eftertraktade Tre-ma-ha-nålen, vilken segrarna i varje klass erhåller.

Övrigt

Det bör vara eldningsförbud under tävlingen, om det inte görs på en utsedd plats. All matlagning sker på medtagna stormkök eller liknande och bara på matkontrollen. Dricksvatten ska finnas vid matkontrollen och om det är möjligt vid ytterligare någon kontroll. Sjukvårdsberedskap ska finnas på kontrollerna och vid mål.