UN-Island6

BP Nighthike

Bli scout nu

BP Nighthike är ett arrangemang för Äventyrarscouter (ca 12-15 år). Arrangemanget genomförs under en helg, lördag-söndag, runt vecka 19.

Åldersgrupp

Äventyrare

Typ av arrangemang

Upplevelse.

Det är uppskattat om arrangemanget har en röd tråd men det är inget krav på att det ska vara ett specifikt tema. Syftet är gemenskap och att lära känna deltagare från andra kårer. Arrangemanget får gärna vara lite självständigt från ledare så ungdomarna får laga mat, bära egen packning och ordna sin sovplats själva.

Villkor för plats

Rekommenderat är en plats med lite trafik och andra faror då ungdomarna får gå utan ledare. Extra dricksvatten vid matkontrollen uppskattas. Sjukvårdsberedskap, åtminstone plåster mm, bör finnas på alla stationer.

Funktionärstäthet

Eftersom detta är en upplevelse och inte ett spår så är det upp till arrangören att bestämma hur många funktionärer som kan behövas utifrån aktiviteterna. Tänk dock på att lämna ut/byta telefonnummer om olyckan är framme och inga funktionärer finns i närheten.

Sträcka

Valfri dock anpassad efter målgrupp, terräng och totaltid för arrangemanget.

Märke

Efter avslutad hajk får man BP Night Hike märket.

Arrangör

En eller flera kårer är arrangör enligt överenskommelse med Nordöstra Götalands Distriktsstyrelse eller av dem utsedd grupp/person. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Sker via anmälningsformulär genom scoutnet. På så vis kan distriktet rapportera deltagare till Sensus och få bidrag för arrangemanget.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Kalender