talt-_DSC7123

Utvecklingsbidrag

Bli scout nu

Policy enligt beslut på distriktsstämman 2017.

  • Bidragets främsta uppgift är att främja kårens utveckling, stödja en långsiktig utveckling och säkerställa den dagliga verksamheten i kåren.
  • Bidraget söks samtidigt som kårens egen insats för ändamålet preciseras.
  • Bidraget utbetalas mot uppvisande av utgift/kvitto eller som förskott. Om förskott önskas ska detta preciseras i ansökan.

Syfte

Bidraget är inte tänkt som ekonomiskt tillskott för den enskilde scoutens aktiviteter. Anordnande av eget läger eller arrangemang tillika distriksgemensamma resor och kostnader kan bekostas av fonden, tillika kårnära utrustning. Enskild scouts avgift på annat läger externt eller nationellt inom Scouterna samt resor i samband med detta bekostas ej.