Riktlinjer för Nordöstra Götalands Scoutdistrikts medlemmar vid ledarskapsutbildningar inom Scouternas Folkhögsskola, distriktets kurser, samt utbildningar arrangerade av andra med scoutanknytning.

 

För att kunna söka utbildningsbidrag från distriktet krävs följande:

 • Ersättningen betalas ut efter avslutad kurs mot uppvisande av kursintyg, verifikation på betalningen och en kortare redogörelse för kursen.
 • Kursintyg, där datum för kursen, kursinnehåll med utbildningsmål och kursprogram framgår.
 • Ett kvitto eller kopia på inbetalningen av kursavgiften behövs.
 • Bidragsansökan ska vara inlämnad snarast efter avslutad kurs, dock senast 6 månader efter att kursen avslutades. Bidragsansökningar inkomna senare beviljas inte.
 • Bidraget betalas ut till hemkåren.
 • Ersättning har inte betalats ut av annan part såsom kommunen för att täcka kostnaden.

Ersättningsregler för kurser:

 • Bidrag kan sökas för ledarskapsutbildningar arrangerade av Scouternas Folkhögskola.
 • Bidrag får sökas för kostnad upp till 10 000 kronor per kår och år.
 • För varje år läggs en summa i budget för utbildningsbidrag och den utgör den maximala summa för bidrag som kan betalas ut. När pengarna är slut så är de slut! Först till kvarn gäller.
 • Förfrågan om utbildningsbidrag kan även skickas innan kursen för förhandsbesked.

Utbetalning:

 • För kurser arrangerade av Scouternas Folkhögskola kan kursarrangören skicka in bidragsansökan för deltagare som är medlemmar i Nordöstra Götaland.
 • För kurser arrangerade av någon annan än Scouternas Folkhögskola skall kåren skicka in bidragsansökan för sina kursdeltagare.

 

Ansökan sänds till:
Nordöstra Götalands scoutdistrikt kassör
c/o Sensus
Apotekargatan 14
582 24 Linköping

Eller digitalt till kassor@nogscout.se

 

Vid frågor kontakta Distriktet, styrelsen@nogscout.se

PDF för utskrift: Riktilinjer utbildningsbidrag NÖG

Senast uppdaterad: 2019-06-02