NM170811-8102574

Getingen

Bli scout nu

Getingen är ett arrangemang för Upptäckarscouter (ca 10-11 år) och arrangeras runt vecka 39.

Åldersgrupp

Upptäckare

Typ av arrangemang

Upplevelse (3-5 scouter/patrull) av typen spår under en dag. Inga poäng ges under momenten.

Fokus ligger på scouting och att ha roligt. Exempel på aktivitet är skattjakt, organisationsfrågor, tipspromenad etc.

Villkor för plats

Då scouterna kan/får gå utan ledare rekommenderas en plats med lite trafik eller andra faror. Extra dricksvatten vid matkontrollen uppskattas. Eldningsförbud bör råda. Stormkök får användas på anvisad plats. Sjukvårdsberedskap, åtminstone plåster mm, bör finnas på alla stationer.

Funktionärstäthet

Minst en funktionär per station är att rekommendera.

Sträcka

ca 5km (sträckan i sig är inte det viktigaste utan att arrangemanget ryms inom tiden det är avsatt att ta och avståndet är anpassat efter målgruppen)

Arrangör

En eller flera kårer är arrangör enligt överenskommelse med Nordöstra Götalands Distriktsstyrelse eller av dem utsedd grupp/person. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Sker via anmälningsformulär genom scoutnet. På så vis kan distriktet rapportera deltagare till Sensus och få bidrag för arrangemanget.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Kalender