glada_scouter_som_leker

Hjorthornsjakten

Bli scout nu

Hjorthornsjakten är en patrulltävling för Äventyrarscouter, i sann scoutanda, gärna med ett aktuellt tema. Tävlingen arrangeras under en dag runt vecka 40. Den innehåller en vandring på högst 7 km. Patrullen tar sig fram gåendes och bär med sig sin egen packning under hela tävlingen.

Hjorthornet, vandringspris

Åldersgrupp

Äventyrare

Typ av arrangemang

Lagtävling (3-5 scouter) av typen spår med kontroller.

Rekommenderas att ha minst 5 kontroller med maximalt 10 poäng delas ut per moment. En utslagsfråga ska alltid finnas.

Valfria moment (exempel)

 • Sjukvård
 • Hinderbana
 • Surrning
 • Orientering
 • Avståndsbedömning
 • Internationellt
 • Organisationsuppgift
 • Miljökunskap
 • Knopar
 • Eldning
 • Livlina
 • Woodcraft

Villkor för plats

Då scouterna kan/får gå utan ledare rekommenderas en plats med lite trafik eller andra faror. Extra dricksvatten vid matkontrollen uppskattas. Eldningsförbud bör råda. Stormkök får användas på anvisad plats. Sjukvårdsberedskap, åtminstone plåster mm, bör finnas på alla stationer.

Funktionärstäthet

Minst en funktionär per station är att rekommendera.

Sträcka

ca 7 km (sträckan i sig är inte det viktigaste utan att alla kontroller ryms inom ett lagom avstånd anpassat efter målgrupp och terräng)

Vandringspris

Patrullen tävlar om vandringspriset ”Hjorthornet”. För att vara med och tävla om priset, måste alla i patrullen fullfölja tävlingen. Distriktet ordnar en plakett inom 1 månad efter tävlingen. Segrarna ska själva sätta fast plaketten på hornet. Vinnarna från förra årets tävling ska i god tid lämna tillbaka hornen till Nordöstra Götalands Distriktskansli inför nästa tävling. Prisutdelning bör vara samma dag som tävlingen. Alla deltagare får ett Hjorthornsmärke.

Arrangör

Föregående års vinnande patrull/kår får på sin lott att arrangera nästkommande arrangemang enligt tidigare tradition. Det är fullt möjligt att avsäga sig uppdraget men vi ser gärna att patrullen/kåren ser över möjligheten. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Sker via anmälningsformulär genom scoutnet. På så vis kan distriktet rapportera deltagare till Sensus och få bidrag för arrangemanget.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Kalender