glada_scouter_som_leker

Hjorthornsjakten

Bli scout nu

Hjorthornsjakten är en patrulltävling för Äventyrarscouter, i sann scoutanda, gärna med ett aktuellt tema. Tävlingen arrangeras under en dag i vecka 40. Den innehåller en vandring på högst 7 km. Patrullen tar sig fram gåendes och bär med sig sin egen packning under hela tävlingen.

Hjorthornet, vandringspris

Beskrivning

Hjorthornsjakten är en patrulltävling för Äventyrarscouter i sann scoutanda, gärna med ett aktuellt tema. Tävlingen arrangeras under en dag i vecka 40. Den innehåller en vandring på högst 7 km. Patrullen tar sig fram gåendes och bär med sig sin egen packning under hela tävlingen

Deltagare

Varje patrull består av tre till fem personer. Om patrullen består av medlemmar från flera kårer, ska det vara tydligt vilken kår patrullen tävlar för.

Arrangör

En eller flera kårer är arrangör enligt överenskommelse med Nordöstra Götalands Distriktsstyrelse eller av dem utsedd grupp/person. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Arrangemanget ska läggas upp på distriktets hemsida och kåren anmäler sig där.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Moment

Tävlingen är ett endagsarrangemang. Momenten på kontrollerna är scoutgrenar och liknande. Under sträckan ska patrullerna genomföra totalt fem kontroller. Några förslag till kontrollmoment är knopar, eldning, livlina, woodcraft, sjukvård, surrning, orientering, hinderbana, avståndsbedömning, internationellt, organsiationsuppgift och miljökunskap.

Poängsättning

Maxpoäng ska ges till lagen vid varje kontroll. Poängsättningen ska ske från en i förväg gjord mall för varje kontroll. Rätta svar/lösningar kan visas på aktuell kontroll efter utförd uppgift, så att scouterna har möjlighet att lära sig något under tävlingen. Resultatlista ska via arrangören finnas på nogscout.se inom 5 dagar efter tävlingen.

Priser

Patrullen tävlar om vandringspriset ”Hjorthornet”. För att vara med och tävla om priset, måste alla i patrullen fullfölja tävlingen. Distriktet ordnar en plakett inom 1 månad efter tävlingen. Segrarna ska själva sätta fast plaketten på hornet. Vinnarna från förra årets tävling ska i god tid lämna tillbaka hornen till Nordöstra Götalands Distriktskansli inför nästa tävling. Prisutdelning bör vara samma dag som tävlingen. Alla deltagare får ett Hjorthornsmärke.

Hjorthornet, märken

Övrigt

Eldningsförbud bör det vara under tävlingen, om det inte sker på en utsedd plats. All matlagning sker på patrullernas medtagna stormkök eller liknande. Detta görs bara på matkontrollen. Dricksvatten ska finnas på matkontrollen och om det är möjligt vid ytterligare någon kontroll.. Sjukvårdsberedskap ska finnas på kontrollerna och vid mål.

Kalender