hero8_nm-8103184

Hoppkul

Bli scout nu

Hoppkul arrangeras i oktober runt vecka 41. Kommande Hoppkul hittar ni i kalendern nedan.

Åldersgrupp

Spårare

Typ av arrangemang

Upplevelsespår med aktiviteter som samarbetsövningar eller tipspromenad. Avslutas med fika.

Villkor för plats

Arrangemanget hålls under höstterminen på valfri plats med lite trafik och andra faror. Välj gärna en plats som bejakar lek och rörelse. Extra dricksvatten vid matkontrollen uppskattas. Eldningsförbud bör råda. Stormkök får användas på anvisad plats. Sjukvårdsberedskap, åtminstone plåster mm, bör finnas på alla stationer.

Funktionärstäthet

Eftersom detta är en upplevelse och inte ett spår så är det upp till arrangören att bestämma hur många funktionärer som kan behövas utifrån aktiviteterna.

Sträcka

valfri (sträckan i sig är inte det viktigaste utan att arrangemanget ryms inom tiden det är avsatt att ta och avståndet samt terrängen är anpassat efter målgruppen)

Märken

 

Arrangör

En eller flera kårer är arrangör enligt överenskommelse med Nordöstra Götalands Distriktsstyrelse eller av dem utsedd grupp/person. Arrangerande kår ser till att inbjudan finns hos kårerna 6 veckor innan tävlingen.

Anmälan

Sker via anmälningsformulär genom scoutnet. På så vis kan distriktet rapportera deltagare till Sensus och få bidrag för arrangemanget.

Kostnad

Alla arrangemang som arrangeras av enskild kår i samarbete med Nordöstra Götalands scoutdistrikt är avgiftsfria för alla som är anslutna till Scouterna.

Kalender